Vormgevende materialen

zoals verf

 

 

 

Vormgevende materialen

Er zijn vormgevende materialen zoals materialen voor tekenen, schilderen, knutselen, timmeren en het werken met papier. Naast de mogelijkheden om uitdrukking te geven aan gevoelens en ervaringen maken vormgevende materialen het ook mogelijk:

 • Dat kinderen de voorstellingen die ze van hun werkelijkheid hebben, in handelingen om te zetten. Vorm geven aan de werkelijkheid nodigt kinderen uit om nauwkeurig waar te nemen, om structuren en verschijnselen uit de omringende wereld goed in zich op te nemen;
 • Dat kinderen eigenschappen van stoffen en materialen leren kennen en bijvoorbeeld al doende leren wat te knippen is en wat niet;
 • Dat kinderen met diverse technieken en gereedschappen in aanraking komen. Deze zijn niet alleen bevorderlijk voor de handvaardigheid, maar ze helpen kinderen ook mee te doen met de “echte” wereld, waarin gereedschappen een belangrijke rol spelen.

Aantrekkelijk om te spelen

Het is voor kinderen erg aantrekkelijk om met vormgevende materialen te spelen. Kinderen beleven plezier aan de handelingen op zich, waarbij het resultaat niet op de eerste plaats staat.
De materialen zijn ook beheersbaar voor kinderen. Ze geven een kind de ervaring dat het iets kan maken, dat het niet goed of fout kan gaan; het versterkt op deze manier hun zelfvertrouwen.
Het is voor veel aantrekkelijk om met gereedschappen te werken. Vaak krijgen ze namaak of kindergereedschappen waar je net niets mee kunt. 
Spelen met vormgevende materialen levert dan ook vele ervaringen op die voor de ontwikkeling van het kind essentieel zijn; zowel wat brede als wat specifieke ervaringen betreft.

 

Wat doen vormgevende materialen?

 • Ze dagen kinderen uit tot waarnemen en denken; hoe zit iets in elkaar, waar begin ik. Hoe ga ik verder
 • Ze bieden ervaringen met betrekking tot de ruimtelijke oriëntatie; begrippen als op elkaar, er in steken, tegen elkaar, zijkanten, maar ook vormen en afmetingen spelen een rol.
 • Ze doen een beroep op de creativiteit van kinderen
 • Ze stimuleren tot persoonlijke weergave van indrukken uit de leefwereld.
 • Ze bieden kansen om te leren omgaan met gereedschap zoals een schaar, nietmachine, zaag.
 • Ze leren materialenkennis en technieken toe te passen om veelsoortige materialen en vormen te verwerken.
 • Ze leveren oefenmomenten om moeilijkheden aan te pakken, door te zetten, uit te proberen, vindingrijk te zijn.
 • Ze bevorderen onderlinge contacten met andere kinderen: samenwerken; materiaal delen elkaar helpen
 • Ze laten kinderen de mogelijkheden zijn van wegwerpspullen.
 • Ze stimuleren fijnemotorische vaardigheden
 • Ze nodigen uit tot passen en meten, toto schatten en meten van afmetingen en verhoudingen.
 • Ze vragen om gedetailleerde waarneming als modellen gemaakt worden
 • Ze brengen ruimtelijke voorstellingen en voorstellingen in het platte vlak onder de aandacht; ze leren kinderen hoe ruimtelijke voorstellingen uit een plat vlak kunnen ontstaan.