Jonge kinderen ontdekken de wereld al spelende. Door te spelen onderzoeken ze de wereld op zich heen, ze leren haar kennen en te gebruiken.

Ervaringen die kinderen opdoen zijn afhankelijk van die situaties die zij meemaken in hun omgeving. Wanneer je die omgeving uitbreid en varieert, worden kinderen steeds opnieuw uitgelokt hun onderzoek voort te zetten. Aan wat voor suggesties ze behoefte hebben is af te lezen uit hun gedrag en de vragen die ze stellen.

Als ouder kom je het meeste over je kind te weten door naar het kind te kijken bij zijn/haar spel en naar hem/haar te luisteren, als ze vertellen wat ze hebben meegemaakt.

Kinderen leren sneller en gemakkelijker naarmate ze meer opgaan in datgene, wat ze doen. Wil je dat een kind iets leert van het spelen, dan moet je zorgen voor een paar dingen:

  • er moet een ontspannen en gezellige sfeer zijn

  • een kind wat moe is of honger heeft, heeft geen zin in spelen
  • een kind moet de ruimte hebben