Wat zijn Speelleermaterialen?

 

 

 

 

 

Wat zijn Speelleermaterialen?

Onder Speelleermaterialen verstaan we lotto’s. puzzels, memorie. Kenmerkend voor deze materialen is een voorgeschreven werkwijze die aan vaste regels gebonden is en een eenduidige oplossing heeft. Een eindresultaat is goed of niet goed.

 

Waarom zijn ook deze materialen belangrijk:

  • Ze maken zelfstandig spelen mogelijk doordat kinderen aan een afgebakende activiteit bezig zijn.
  • Ze kinderen vertrouwd maken met het hanteren van vaste spelregels en gebruiksaanwijzingen
  • Ze het mogelijk maken dat de aandacht speciaal wordt gericht op specifieke ervaringen, zoals het geheugen, nauwkeurig waarnemen, symboolvorming en spelregels;
  • Er wordt een beroep gedaan op het taakgedrag van kinderen; houden ze zich aan de taak of de opdracht; wordt de taak ook volbracht.

 

 

Sommige materialen hebben een sterke aantrekkingskracht op bepaalde kinderen.

  • Onzekere kinderen vinden houvast, kinderen die moeite hebben met eigen initiatieven en plannen vinden zekerheid in materialen die duidelijk zijn in bedoelingen en werkwijzen.
  • Kinderen kunnen hun eigen kunnen meten. De materialen beantwoorden aan een behoefte van succeservaringen.
  • Ze vormen een excuus om je lekker in een hoekje terug te kunnen trekken en niet gestoord worden.
  • Herhaling is mogelijk wat veel kinderen plezier en voldoening geeft. Ze kunnen zichzelf en anderen steeds weer bewijzen wat ze kunnen en dat ze het nog kunnen.

 

Leuke speelleermaterialen

Voor leuke puzzels en wat je van puzzelen leert, klik hier. Meer infomatie over Bambino Loco en mini loco, klik hier.