Mam, mag ik
tv kijken?

 

De meeste kinderen kijken graag tv.

 

Dat is iets wat wel duidelijk is. Volwassenen hebben er ook diverse meningen over zowel negatief als positief. 

Op deze pagina wil ik je bewust maken van een aantal zaken met betrekking tot kinderen en tv's.

Weet naar welke programma's je kind kijkt

Weet je naar welke programma's je kind kijkt op tv? Kun je buiten de titel ook vertellen waar het over gaat? Kijk je wel eens samen naar de tv?

Kan je kind iets leren door televisie te kijken?

Het antwoord daarop is:"Ja". Maar of ze leren wat jij als ouder graag wil, is afhankelijk van wat je ze laat kijken.

Via televisie kunnen kinderen informatie tot zich nemen. Door middel van televisie kun je dat op vele manier doen tekenfilmpjes, bewegende beelden, achtergrond muziek, tekst over het beeld, etc. Het prikkelt een paar zintuigen. Je ziet en hoort tegelijkertijd namelijk iets. 

Onderzoek heeft aangetoond dat je meer onthoudt wanneer je dingen ziet én hoort en niet éénvan die twee.

Belangrijk om iets te kunnen leren van een tv-programma is wel dat het kind begrijpt wat het kijkt. Wanneer een programma te moeilijk is dan begint een kind niet eens aan informatieverwerking, is een programma te makkelijk dan vergeet het de informatie weer snel door dat het zich verveelt.
Ieder kind haalt datgene uit een tv progamma wat voor hem/haar op dat moment interessant is. Zo kan het dus zijn dat twee kinderen die tegelijkertijd naar een programma hebben gekeken, alle twee andere informatie tot zich nemen. 

Gevoelens en gedrag overnemen.

Kinderen kunnen gevoelens en gedrag overnemen van een tv-programma. Dit hoeft niet per se alleen geweldadig gedrag te zijn. Het kan ook juist voorbeeldgedrag zijn van een tv-held. Of wanneer een kind op de tv ziet dat kinderen op een leuke manier met elkaar omgaan en leuke dingen bedenken om te gaan doen, kunnen ze ook dat gedrag overnemen.
Ook hier kun je dus als ouder invloed uitoefenen op de invloed van tv-programma's.  


Is dat hangen voor de tv  nog ergens goed voor?

Wanneer een programma aansluit bij de belevingswereld van het kind, raakt het juist vaak actief betrokken bij alles wat er gebeurt. Zowel tijdens als na het programma verwerkt het een heel veel prikkels. Hoe het de prikkels verwerkt is voor ieder kind anders. Het ene kind verwerkt dingen in stilte terwijl een ander kind zichtbaar reageert en bijvoorbeeld mee springt of danst.
Daar komt nog dat tv-programma's je kind ook kunnen verleiden om te spelen. Vooral peuters imiteren graag en het zien van leeftijdsgenootjes die actief bezig zijn stimuleert ze.


Educatieve tv-programma's

Enkele educatieve tv-programma's voor peuters en kleuters zijn:

Het Zandkasteel daagt peuters uit tot spel, want: spelen is leren. Het Zandkasteel prikkelt kinderen tot het uitdiepen van een specifiek thema. Het programma nodigt kijkende peuters uit om mee te dansen, springen, draaien en bewegen.

Tweenies is een verrijkende, plezierige en informatieve serie. De hoofdrolspelers Bella, Milo, Fizz en Jake beleven samen met hond Doodles veel plezier in een speelzaal. Ze zingen liedjes, maken rijmpjes, doen spelletjes, knutselen en fantaseren tijdens hun spel.

Koekeloere
Moffel en Piertje zijn net als kleuters nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Elke week trekken ze de wijde wereld in om antwoord te vinden op al hun vragen.

Beestenboerderij 
Kinderen blijven nieuwsgierig en stellen vragen over wat ze zien. Beestenboerderij moedigt kinderen aan om een antwoord te zoeken op dit soort vragen. Ze merken dat de natuur en techniek geen toverij zijn, maar bij het leven van alledag horen.

Kijkwijzer

Je herkent  ze vast deze symbolen van Kijkwijzer. 

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsadvies: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

De adviesleeftijd van Kijkwijzer betekent niet dat een televisieprogramma of film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer geen uitspraak. 
Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies Alle Leeftijden, omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film kan echter toch ongeschikt zijn voor kleine kinderen, omdat de inhoud te moeilijk is.

Kijkwijzer oordeelt niet over de inhoud of kwaliteit van televisieprogramma’s of films. Daartoe verschillen de voorkeuren en normen van ouders te veel. 

Kijkwijzer waarschuwt alleen voor mogelijke schadelijke beelden in televisieprogramma’s of films. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor wat hun kinderen mogen zien.

Voor meer informatie kijk op de site van Kijkwijzer

 

 

 

 

TV en internet

Veel tv-programma's hebben tegenwoordig ook een eigen internetpagina met nog achtergrondinformatie of juist nog meer verdieping na aanleiding van een programma. Vaak dus ook even de moeite waard om even te kijken of zo'n site er is.